MATER TERRA

Predstave Festivala “Mater Terra” (lat. “majka zemlja”) se bave temama iz oblasti  ekologije i ekologije duše.

Festival je zamišljen kao mesto razmene, predstavljanja rada dramskih sekcija i grupa i mogućnost stručnih saveta za sve one učitelje, profesore, umetnike i dramske pedagoge koji, kao i mi, veruju  da  dramski procesi i samo pozorište  mogu pozitivno da utiču na lični razvoj, kao i razvoj  društva i sveta  u kome živimo.            

Festival je nekompetitivan i ideja je da služi kao mesto za podršku i razvoj dramskih grupa i studija. Glavnog dana festivala, nakon svakog bloka predstava održavaju se razgovori gde  mladi učesnici, njihovi nastavnici i dramski pedagozi, publika, roditelji,kao i stručni tim festivala razmenjuju mišljenja o predstavama, daju komentare i otvoreno razgovaraju o procesima i problemima. Voditelji dramskih grupa dobijaju pisanu evaluaciju stručnog tima, koji im služi kao smernica u daljem radu.

Svi učesnici Festivala su dobitnici “Ekološke zvezde”, priznanja za širenje poruka plemenitosti i ekologije kroz pozorišni izraz”, a “Ekološki putokaz” su dobile one organizacije i pojedinci koju su svojim doprinosom omogućili da Festival razvija.

Predviđeno je da ovaj gradski Festival bude nomadski, tj da svake godine druga beogradska opština ugosti njegove učesnike u svom kulturnom centru I školama.    

“ Ekologija duše” je nova kovanica  koja za nas podrazumeva  zdrave i razvijene međuljudske odnose, otvorenost i prihvatanje drugog i drugačijeg, razvijanje empatije i aktiviranje solidarnosti i podrške. Insistiramo na tome da je Festival nekompetativan, jer pokušavamo da ustanovimo nove odnose i mala ostrva drugačijeg i pravednijeg sistema vrednosti sa kojom deca i mladi treba da se upoznaju, i usvoje kao alternativu sadašnjem preovladavajućem sistema nadmetanja, kupovine i prodaje, apatije i nebrige za drugog i za našu prirodu i planeta uopšte.”       

   

Sanja Krsmanović Tasić, autorka koncepta i umetnička direktorka  Festivala                                                      

Tim Festivala: 

  •  Kristina Mlađenović, koordinatorka                           
  •  Anastasia Tasić, vizuelni identitet 
  •  Jugoslav Hađžić, tehnička podrška
  •  Gordana Bekčić Pješčić, PR
  •  Milutin Labudović, video dokumntacija
  •  Lidija Antonović, fotografija

Kao i mnogobrojni saradnici i volonteri

Do sada u stručnom timu su učestvovali:

Ljubica Beljankski Ristić (CEDEUM), Diana Kržanić Tepavac, (ASSITEJ Srbija), Boris Čakširan (ERGstatus), Tatjana Pajović (POD Teatar)  Dragana Koruga (CIP), Sunčica Milosavljević (BAZAART), Bojana Škorc (FLU/Zdravo da ste), Minja Bogavac (Bitef/E8),  Marko Pejović (Hajde da…) Paul Murrey (dramski pedagog i glumac)  i Ksenija Krnajski  (pozorišna rediteljka).


Pročitajte više o Mater Terra fesivalu na našoj FB stranici: