BeAC: Be Active, be a Citizen! – PR1&PR2: Implementacija pilot treninga

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je implementacija pilot treninga PR1 i PR2 uspešno završena u svim zemljama partnerskih organizacija! U okviru pilot treninga, realizovane su radionice u kojima su učestvovali mladi.

PR1 je program radionica zasnovan na metodologijama filozofije zajednice (P4C), a PR2 je program radionica veština razmišljanja  (Artful Thinking) za adolescente i mlade.

Očekivani rezultati realizacije radionica su razvoj veština kritičkog mišljenja mladih koji žive u ugroženim sredinama, ali i usavršavanje omladinskih radnika za sprovođenje programa obuke aktivnog građanstva.

PR1

Cilj ovog alata jeste da omladinskim radnicima, i drugim profesionalcima koji rade sa mladima, pruži praktične instrumente koji ih mogu voditi u implementaciji programa za razvoj kritičkog mišljenja, zasnovanog na  P4C. Izveštaj takođe dopunjuje rezultate projekta (Project Results 2 and 3), jer se može koristiti kao deo šireg obrazovnog programa.  

PR2

Originalna metoda “Artful Thinking” (veština razmišljanja) ima za cilj da pomogne nastavnicima da koriste dela vizuelne umetnosti i muzike, na načine koji jačaju mišljenje i učenje. Namena ovog programa je pomoć nastavnicima da stvore veze između umetničkih dela i nastavnog plana i programa, ali i da koriste umetnost kao snagu za razvijanje misaonih dispozicija učenika. Koristeći umetnikovu paletu kao centralnu metaforu, “paleta” veštog razmišljanja se sastoji od šest dispozicija mišljenja, koje jačaju intelektualno ponašanje učenika.

Fotografije sa radionica:

Projekat je finansiran od strane Erazmus plus programa Evropske unije. Traje 24 meseca (od januara 2022 do januara 2024) i sprovode ga sledeće organizacije:

Organizacija Fundatia de Sprijin Comunitar iz Rumunije (koordinator projekta), u saradnji sa:

  • IASIS (Grčka)
  • ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Italija) 
  • K.S.D.E.O. EDRA  (Grčka) 
  • ASOCIATIA HABILITAS – CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE PROFESIONALA  (Rumunija) 
  • CENTER FOR DRAMA IN EDUCATION AND ART CEDEUM (Srbija) 
  • REDIAL PARTNERSHIP CLG  (Irska)

logosbeneficaireserasmusleft_en_0

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.