Završetak projekta Budi aktivan/na, budi građanin/ka (BeAC)

Projekat Budi aktivan/na, budi građanin/ka (BeAC), posvećen negovanju veština kritičkog mišljenja među mladima od 15 do 24 godine u ugroženim naseljima, sa ponosom objavljuje uspešan završetak svoje misije. Usmeren na borbu protiv diskriminacije, predrasuda i društvene izolacije koje ometaju aktivno građanstvo, projekat je kulminirao u snažnom skupu resursa koji su skrojeni da osnaže i angažuju ovu demografsku grupu.

BeAC inicijativa je bila zajednički napor da se mladi pojedinci koji se suočavaju sa višestrukim izazovima osposobe sa alatima da postanu proaktivni saradnici u svojim zajednicama. Tokom trajanja projekta, fokusirali smo se na razvoj i implementaciju ciljanih resursa za obuku kako bi se podstaklo kritičko razmišljanje među adolescentima i mladima, omogućavajući im da se kreću kroz društvene složenosti i da smisleno učestvuju u građanskom životu.

Ključni opipljivi rezultati projekta su:

  1. Program radionica Budi aktivan/na, budi građanin/ka: Ovaj inovativni program, zasnovan na metodologijama filozofije zajednice (P4C), osmišljen je da osnaži mlade kroz angažovane radionice koje podstiču kritičko razmišljanje i podstiču aktivno građanstvo.
  2. Radionice veštine razmišljanja: Ove specijalizovane radionice su bile prilagođene adolescentima i mladim odraslim osobama, koristeći moć umetnosti za negovanje kritičkog mišljenja i podsticanje građanskog angažovanja među grupama u nepovoljnom položaju.
  3. BeAC foto izazov: Angažovana inicijativa koja ima za cilj promovisanje aktivnog građanstva, koristeći uticajni medij fotografije da podstakne razmišljanje i učešće među marginalizovanim mladima.
  4. Obuka omladinskih radnika: Sveobuhvatni modul obuke koji se fokusira na podučavanje kritičkog mišljenja kroz filozofiju i umetnost, opremajući omladinske radnike neophodnim veštinama za efikasno angažovanje i osnaživanje mladih u nepovoljnom položaju.

Projekat BeAC označava značajnu prekretnicu u suočavanju sa izazovima sa kojima se suočavaju mladi u marginalizovanim grupama, pružajući im osnovne alate za kretanje kroz društvene barijere i aktivno učešće u oblikovanju svojih zajednica. Zajednički napori prosvetnih radnika, omladinskih radnika i zainteresovanih strana u zajednic,i rezultirali su sveobuhvatnim kompletom resursa koji je spreman da ostavi trajni uticaj.

Uspeh projekta je svedočanstvo kolektivne posvećenosti i duha saradnje svih uključenih partnera, pristalica i zainteresovanih strana.

Za više informacija o projektu i njegovim resursima, posetite BeAC web stranicu.

C:\Users\DELL\Desktop\logos\EN Co-Funded by the EU_23.png

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s)only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education andCulture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.