2019. godine organizovan je program proslave 20. godina udruženja CEDEUM kroz radionice i predavanja.

CEDEUM DVADESET: Radionica Stiga Eriksona, Norveška

Beli medved kralja Valemona”

Održana je u četvrtak 14. mart 2019. u 18 časova u Ustanovi kulture “Stari Grad”. Na trosatnoj besplatnoj radionici je učestvovalo 23 učesnika.

Radionica procesne drame koja kao polazište uzima norvešku narodnu priču “Beli medved kralja Valemona”. Radionica je bila namenjena pre svega dramskim pedagozima, nastavnicima kao i umetnicima. Sama priča, koja može naći svoj ekvivalent u drugim tradicijama i zemljama, je slična po sadržaju priči “Lepotica i zver”. Obrađuje temu inicijacije glavnog ženskog lika, njenu transformaciju i sazrevanje, kao i prelazak iz deteta u ženu. Teme koje se pojavljuju u priči se sagledavaju i u korelaciji sa sadašnjim trenutkom, i svetu u kome sazrevaju naši mladi.

CEDEUM DVADESET: Predavanje Marka Čarnija i Korija Normana iz SAD-a

Negovanje značaja pozorišta kroz aktivizam zajednice” Predavanje sa video prezentacijom se održalo se u Kulturnom centru Magacin u Kraljevića Marka 4, 21. juna.

Mark i Kori su na predavanju objasnili kako edukatori i pozorište mogu da doprinesu rastu publike, i kako mogu da prepoznaju i usmere potrebe zajednice u kojoj deluju. Predstavili su Festival kojeg organizuju u gradiću Lubek u Teksasu, u kome se predstave igraju u atipičnim prostorima, i tokom koga čitava zajednica živi za pozorište.

CEDEUM DVADESET: SCI ART radionica

Sci art radionica je održana na sam rođendan CEDEUM-a, 29.10. u Ustanovi kulture “Stari grad”. Radionicu su vodili naši članovi Nikola Koruge i Kristina Mlađenović. Nakon radionice sledio je mali koktel proslave.