Erazmus+ KA2 Inicijativa 2020 – 2023: Međunarodno partnerstvo nastavnika i umetnika (I-TAP-PD) PD

Međunarodno partnerstvo nastavnika i umetnika (I-TAP-PD) kao profesionalni razvoj je uzbudljiv projekat koji se usredsređuje na omogućavanje nastavnicima i umetnicima da zajednički razviju svoje razumevanje, stručnost i kreativnost u radu na ‘umetnosti u obrazovanju’ kao metodu primenjenom u radu sa decom i mladima u obrazovanju i u umentičkim aktivnostima, kao i u aktivnostima u zajednici. Ovaj projekat pruža jedinstvenu priliku nastavnicima i umetnicima da istražuju prirodu i obrazovnu vrednost partnerstva, pružajući podršku umetničkom obrazovanju u ranom i osnovnoškolskom obrazovanju.

Krajnji cilj Erazums + I-TAP-PD projekta je da stvori inovativne mogućnosti profesionalnog razvoja, inovativne intelektualne materijale i izvore koji će omogućiti nastavnicima i umetnicima da preispituju, razvijaju i potencijalno transformišu svoje prakse za dobrobit dece koju podučavaju i za dobrobit školskih zajednica u kojima rade na trans-evropskom nivou i šire. Poboljšanje prakse koje će se razviti kao rezultat ove saradnje biće predmet daljih međunarodnih istraživanja i inovacija.

Ciljevi projekta su razvijanje međunarodnog modela I-TAP-PD sa programom obuke i izvorima i materijalima koji se mogu preneti u različite nadležnosti, koji su prilagodljivi različitim kontekstima i sadrže najbolje prakse iz svake od partnerskih zemalja. Širićemo ovu praksu po Evropi i šire, održavajući brojne susrete multiplikacije. Svi materijali i izvori razvijeni na ovom projektu biće dostupni besplatno.

Projekat će rezultirati razvojem finalnog I-TAP-PD programa sa materijalima o elektronskom istraživanju i evaluaciji i prevodima ovih materijala, koji će moći da se preuzmu sa javne Digitalne platforme projekta, namenjene širenju materijala projekta. Na platformi će biti dostupne prezentacije i analize najboljih I-TAP-PD praksi, namenjene ciljnim grupama i zainteresovanim stranama u svim evropskim zemljama. Ciljne grupe moći će da koriste sve materijale na Digitalnoj platformi kao celovite materijale nezavisne od finalnong I-TAP-PD programa obuke i priručnika, ili zajedno sa njima.


Posetite I-TAP-PD web stranicu i saznajte više o ovom projektu:


Partneri u projektu:

  • The Education Centre Tralee (Irska)
  • Centar za dramu u obrazovanju i umetnosti CEDEUM (Srbija)
  • Panellinio Diktio Gia To Theatro Stin Ekpedefsi (Grčka)
  • Stichting Kopa (Holandija)