R.U.IN? (Are you in?)

Projekat „R.U.IN“ obuhvata realizaciju, praćenje, istraživanje i usavršavanje već postojećih programa Pozorišta u obrazovanju (TIE-Theatre in Education) , koji imaju za cilj prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja po školama. Nosioci projekta-koordinator: Open Circle Asocijacija, , Mađarska. Partneri u projektu: Sigma Art ( Rumunija), TheatreETC (Kipar) i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM (Srbija). Projekat traje 20 meseci.

U prvoj fazi projekta kolege iz Mađarske razvijaju program „Štreber“, kolege iz Rumunije „Dugi put nizbrdo“, kolege sa Kipra „Uklonite moć“ a CEDEUM projekat „ Zajedništvo “ sa predstavom „Ranac“ u koprodukciji i realizaciji Hleb Teatra iz Beograda. Predstava „Ranac“ se bavi vršnjačkim, fizičkim nasiljem i namenjena je deci i mladima od petog do osmog razreda osnovne škole.

Prva faza projekat obuhvatila je realizaciju 35 predstava radionica u osnovnim školama (u Beogradu su obuhvaćene škole „Vuk Karadžić“ i „LJuba Nenadović“, od V do VIII razeda) tokom školske godine 2016/17, kao i istraživanje učinka radionica u suzbijanju vršnjačkog nasilja.

Druga faza projekta, koja je realizovana školske godine 2017/18 obuhvata rad na novom obliku rada pod uticajem razmene znanja i metodologija na trening sastanku, kao i primena nove metodologije tokom 15 novih radionica u školama. Istražuje se učinak nove metodologije, i upoređuje sa sa prvim rezultatima. Odlučeno je da se se novi ciklus bavi isključivo temom sajber nasilja -cyberbullying-om.

Predviđeno je da se napravi e-knjiga koja će objediniti istraživanja, kao i aplikacija za mobilni telefon, ili, kao što je predloženo na poslednjem sastanku, softver za pomoć pri radionicama koje se tiču sajber-vršnjačkog nasilja .

„Zajedništvo“ je, kao pilot projekat, pokrenut u junu 2016, gde su realizaciju dramskih scena u školama i radionice sprovodili umetnici Hleb Teatra i ApsArt-a, u organizaciji CEDEUM-a.

U nastavku projekta fokusiraćemo se na iste škole i razrede, ali će radionice trajati duže i imaće prezentaciju rada samih učenika. Održaćemo i više radnih i okruglih stolova, kao i prezentaciju svih grupa nakon završetka radionica.

Projekat je prezentovan verbalno i praktično na 17.Bitef Polifoniji 2016, kao i u organizaciji projekta LOTREK BAZAART-a u decembru, kao i u okviru majske konferencije BAZAART-a u Dečijem kulturnom centru Beograda. U novembru 2017 godine u okviru Mater Tera Festivala organozovan je Simpozijum PUŠ sa temom „Inovativne dramske metode u prevenciji vršnjačkog nasilja“. Na Simpozijumu je predstavljen projekat „R.U.IN“, igrana predstava „Reči od kamena“, kao i predstava „Štreber“ koordinatora projekta, organizacije Otvoreni krug iz Mađarske, kao i aplikacija koju projekat razvija kao nastavno sredstvo. Na okruglom stolu mnogi stručnjaci diskutovali o temo vršnjačkog i internet nasilja.

U projekat je uključeno veći broj saradnika, umetnika, performera, istraživača, nastavnika i dramskih pedagoga. Mnogi od njih su u mnogostrukim ulogama.

Namera je da, shodno dobijenim sredstvima na konkursima i kod fondacija kod kojih konkurišemo, projekat proširimo i na srednje škole, kao i na obdaništa, u novoj formi, i da projektom obuhvatimo što više dece i mladih u Beogradu i širom Srbije.

Ministarstvo prosvete je upoznato sa projektom, i dalo je podršku njegovoj realizaciji. Podrška nije materijalne prirode.

Projektom je predviđen pokrivanje osnovnih troškova organizacije i troškovi istraživanja ali ne i troškovi igranja predstava u školama, kao i prateće radionice. Očekuje se da se ti troškovi pokrivaju od strane lokalnih resursa, Ministarstava, kao i  škola.