I TAP: Kreativno partnerstvo nastavnika i umetnika

Datum održavanja treninga: 22-26.11.2021.
Vreme održavanja treninga: svakog dana od 9:30 do 15 časova.
Mesto: Ustanova kulture “Parobrod”

Od 2020. umetnici i dramski pedagozi CEDEUM-a razvijaju sa partnerima iz Irske, Holandije, Austrije i Grčke ERAZMUS+ projekat I-TAP-PD
(International Teacher Artist Partnership Professional Development)
Međunarodno partnerstvo nastavnika i umetnika u cilju profesionalnog usavršavanja.

Zainteresovani učesnici će imati priliku da se upoznaju sa inovativnim mogućnostima svog profesionalnog razvoja, razmeniće sa domaćim i međunarodnim voditeljima radionice, stručnjacima iz oblasti kreativnog umetničkog obrazovanja, materijale koji će im omogućiti da preispituju, razvijaju i potencijalno transformišu svoje prakse za dobrobit dece koju podučavaju i za dobrobit školskih zajednica u kojima rade . Poboljšanje prakse koje će se razviti kao rezultat ove saradnje biće predmet daljih međunarodnih istraživanja i inovacija.

Trening će se sastojati od vežbi i zadataka koje će razvijati kreativne potencijale učesnika, raditi na njihovom međusobnom upoznavanju, kao i na njihovoj samospoznaji i na razvijanju ideja za dalji rad i primenu metodologije u školama i sredinama u kojima rade sa decom. Radionica je multidisciplinarna i obuhvata više oblasti umetničkog obrazovanja, sa posebnim akcentom na dramsko i plesno obrazovanje, oblast koja je primarna CEDEUM-u, sa vežbama i kreativnim radom sa kojim je CEDEUM doprineo ovom evropskom projektu.

Na I-TAP-PD treningu moći ćete da obogatite svoje metode i sadržaj rada u polju kreativnog umetničkog obrazovanja na jedan potpuno nov način, što će pospešiti razvoj kreativnosti, radoznalosti i motivacije za opšti uspeh učenika kao i u radu na drugim predmetima.


22/11/2021