RODNA DRAMA ID

/ Januara 2023 u Valensiji započeo je treći Erazmus + projekat Gender Drama ID u kome je Cedeum uključen kao partnerska organizacija. CEDEUM, zajedno sa kolegama sa Atinskog univerziteta (ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON) kao deo ekspertskog tima, razvija novu dramsku metodologiju koju će primeniti organizacije koje neposredno rade sa osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju. /


BeAC

/ Od 2022. CEDEUM je uključen kao partner u ERAZMUS + projekat BeAC. BEaC projekat ima za cilj razvoj resursa za obuku kako bi se pomoglo mladim ljudima, starosti od 15 do 24 godine, koji žive u ugroženim sredinama, da steknu i primene u praksi veštine kritičkog mišljenja. /


I-TAP-PD

/ Erazmus+ KA2 Inicijativa 2020 – 2023: Međunarodno partnerstvo nastavnika i umetnika (I-TAP-PD) PD /


R.U.In? (Are you in?)

/ Erazmus+ KA2 projekat R.U.In? obuhvata realizaciju, praćenje, istraživanje i usavršavanje već postojećih programa Pozorišta u obrazovanju (TIE-Theatre in Education), koji imaju za cilj prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja po školama. Nosioci projekta-koordinator: Open Circle Asocijacija, Mađarska. Partneri u projektu: Sigma Art ( Rumunija), TheatreETC (Kipar) i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti – CEDEUM (Srbija). Projekat se ostvario od 2016. do 2018. godine. /


PUŠ (Pozorište u školama)

/ Ciklus simpozijuma PUŠ – Pozorište u školama /


ZAJEDNIŠTVO

/ Zajedništvo je projekat koji sprovodi CEDEUM u partnerstvu sa pozorišnim trupama iz Beograda, i predstavlja ciklus interaktivnih predstava metoda Pozorišta u obrazovanju koje kao temu imaju vršnjačko nasilje. Do sada su kreirane tri predstave; predstava ApsArta zasnovana na predstavi Kuća velikog rata, i dve predstave Hleb Teatra „Ranac“ koja se bavi fizičkim nasiljem, i mjuzikl „Reči od kamena“ koja se bavi internet nasiljem. Predstave su realizovane u više osnovnih i srednjih škola Beograda. /


CEDEUM 20

/ Program posvećen obeležavanju 20 godina Centra za dramu u edukaciji i umetnosti /