BEaC (Budi aktivan/na, budi građanin/ka -Be Active, be a Citizen)

Od 2022. CEDEUM je uključen kao partner u ERAZMUS + projekat BeAC. BEAC projekat ima za cilj razvoj resursa za obuku kako bi se pomoglo mladim ljudima, starosti od 15 do 24 godine, koji žive u ugroženim sredinama, da steknu i primene u praksi veštine kritičkog mišljenja. Ova ciljna grupa suočava se sa diskriminacijom, predrasudama i izolacijom koji im otežavaju da budu aktivni građani i građanke.

Tokom čitavog projekta sa namerom da se postigne gore pomenuti cilj, projekat će obučavati profesionalce, uključujući omladinske radnike, nastavnike, socijalne radnike, stručnjake za mentalno zdravlje, pružaoce stručnog obrazovanja i volontere koji rade i podržavaju mlade ljude sa manje mogućnosti. Projekat će izgraditi kapacitete profesionalaca, kako bi mogli da podrže mlade ljude usticanju i razvoju svojih veština kritičkog mišljenja i primene istih u praksi aktivnog građanstva.

Očekivani opipljivi rezultat projekta je skup komplementarnih resursa za podršku edukatorima mladih darazviju kritičko razmišljanje i aktivno građanstvo među adolescentima i mladima u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti koje ovaj projekat podrazumeva su:

  • PR1: Budi aktivan, budi građanin – Program radionica zasnovan na metodologijama filozofije zajednice (P4C)
  • PR2: Budi aktivan, budi građanin – Radionice umeća razmišljanja za adolescente i mlade
  • PR3: BeAC foto izazov – terenska aktivnost za promovisanje aktivnog građanstva
  • PR4: Podučavanje kritičkog mišljenja kroz filozofiju i umetnost: trening za omladinske radnike

Zahvaljujući implementaciji ovih resursa, projekat će tokom svog trajanja postići sledeće rezultate:

  • podrška razvoju veština kritičkog mišljenja među mladima u nepovoljnom položaju
  • promovisanje prosocijalnog ponašanja među mladima u nepovoljnom položaju, uključujući povećanu inicijativu za životnu sredinu, demokratsko angažovanje na nivou EU i socijalno građanstvo
  • podrška socijalnoj inkluziji mladih koji dolaze iz marginalizovanih konteksta
  • podržavanje usavršavanja omladinskih radnika za implementaciju prilagođenih programa obuke za aktivno građanstvo.

Posetite BEaC sajt za više informacija:Organizacija Fundatia de Sprijin Comunitar iz Rumunije je koordinator projekta , a partneri u projektu su:

• IASIS (Grčka)
• ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Italija)
• K.S.D.E.O. EDRA (Grčka)
• ASOCIATIA HABILITAS – CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE PROFESIONALA (Rumunija)
• CENTAR ZA DRAMU U EDUKACIJI I UMETNOSTI CEDEUM (Srbija)
• REDIAL PARTNERSHIP CLG (Irska)

Projekat je finansiran iz programa Erazmus+ Evropske unije; traje 24 meseca (januar 2022 – januar 2024)