PROJEKTI 1999-2020

 • Projekat „Umetnost za društvene promene – igrom protiv nasilja“ u saradnji sa teatrima: Dah, Mimart, Svan, ErgStatus i dr. 1999 – 2004.
 • Od dramske početnice do foruma školskih pozorišta„, Participatorni programi, UNESCO 2004
 • Projekti „Između dve realnosti i Inkluzivno obrazovanje – Od prakse ka politici„, Fond za otvoreno društvo, 2004:
 • Projekti “Tri školska druga – igra, drama, pozorište”, “Dramska početnica” i “Škola za budućnost – koncept kulture partnerstva”, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo kulture Srbije, 2004 – 2008
 • Projekati “Školsko Forum pozorište za školu bez nasilja”, u okviru programa “Škola bez nasilja”, UNICEF i Ministarstvo prosvete, 2005 do danas
 • Projekti “Pokažimo se…zajedno”, “Teatar za etnički dijalog”, COOPI Internazionale i projekti “Nastupam da zastupam”, “Mladi aktivisti” i “Pogled s druge strane“ CARE International, Evropska komisija – Inicijativa za demokratiju i ljudska prava, 2003 2006
 • Projekat DAJS „Drama unapređuje ključne obrazovne kompetencije Lisabonske strategije obrazovanja„, EU projekat, COMENIUS, 2009 – 11.
 • Novi kreativni izbori – Građenje otvorenog sistema obrazovne drame i pozorišta kao podsticaj inkluzije Roma” osam zemalja iz regiona, Fondacija za otvoreno društvo – Program za kulturu i umetnost, Budimpešta, 2010 – 2013
 • Savremeno pozorište priče za decu i mlade i romska tradicija pričača u interakciji„, Ministarstvo kultutre Srbije, 2012.
 • Od metoda u nastavi do školskog Forum pozorišta”, partner UK Parobrod, akreditovan program stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete i nauke Srbije, 2011 – 2014.
 • Zajedništvo„, projekat korišćenja dramskih metodologija u prevenciji vršnjačkog nasilja (od 2016.)
 • Selice„, istraživački projekat u partnerstvu sa Nastavničkom platformom „Kocka je bačena“ na temu migracija i pitanja aktuelizacije i transformacije školske lektire (od 2016)
 • R.U.In? Erazmus + EU projekat pozorišta u obrazovanju (od 2016 do 2018)
 • Igre stvaralačkih projekata – Nove Školigrice i Škozorišta„, u okviru projekta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka „Kulturna participacija i kulturno nasleđe„, u partnerstvu sa UK Parobrod, podrška Ministarstvo kulture Srbije (2016).
 • Mi, vi, svi“, projekat obeležavanja osnivanja i rada Škozorišta, i program 18. Bitef Polifonije i Polifonije u trajanju (2017)
 • Reči od kamena” u saradnji sa Hleb teatrom, interaktivni mjuzikl o sajber-bulingu i vršnjačkom nasilju (2018.)
 • Europe in Perspective” projekat iz oblasti kuturnog obrazovanja i raznolikosti, kao pridruženi partner.
 • CEDEUM 20„- program proslave 20 godina CEDEUM-a kroz radionice
 • Pozorišni festival dece i mladih MATER TERRA (od 2014)
 • Bitef Polifonija, prateći program Bitef-a (od 2000)