BeAC

/ Od 2022. CEDEUM je uključen kao partner u ERAZMUS + projekat BeAC. BEaC projekat ima za cilj razvoj resursa za obuku kako bi se pomoglo mladim ljudima, starosti od 15 do 24 godine, koji žive u ugroženim sredinama, da steknu i primene u praksi veštine kritičkog mišljenja. /


I-TAP-PD

/ Erazmus+ KA2 Inicijativa 2020 – 2023: Međunarodno partnerstvo nastavnika i umetnika (I-TAP-PD) PD /


R.U.In? (Are you in?)

/ Erazmus+ KA2 projekat R.U.In? obuhvata realizaciju, praćenje, istraživanje i usavršavanje već postojećih programa Pozorišta u obrazovanju (TIE-Theatre in Education), koji imaju za cilj prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja po školama. Nosioci projekta-koordinator: Open Circle Asocijacija, Mađarska. Partneri u projektu: Sigma Art ( Rumunija), TheatreETC (Kipar) i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti – CEDEUM (Srbija). Projekat se ostvario od 2016. do 2018. godine. /


PUŠ (Pozorište u školama)

/ Ciklus simpozijuma PUŠ – Pozorište u školama /


ZAJEDNIŠTVO

/ Zajedništvo je projekat koji sprovodi CEDEUM u partnerstvu sa pozorišnim trupama iz Beograda, i predstavlja ciklus interaktivnih predstava metoda Pozorišta u obrazovanju koje kao temu imaju vršnjačko nasilje. Do sada su kreirane tri predstave; predstava ApsArta zasnovana na predstavi Kuća velikog rata, i dve predstave Hleb Teatra „Ranac“ koja se bavi fizičkim nasiljem, i mjuzikl „Reči od kamena“ koja se bavi internet nasiljem. Predstave su realizovane u više osnovnih i srednjih škola Beograda. /


CEDEUM 20

/ Program posvećen obeležavanju 20 godina Centra za dramu u edukaciji i umetnosti /