Erazmus+ K2 Projekat „R.U.In?“ je obuhvatao realizaciju, praćenje, istraživanje i usavršavanje programa Pozorišta u obrazovanju (TIE-Theatre in Education), koji imaju za cilj prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja po školama. Nosioci projekta-koordinator: Open Circle Asocijacija, Mađarska. Partneri u projektu: Sigma Art (Rumunija), TheatreETC (Kipar) i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM (Srbija).

U prvoj fazi projekta kolege iz Mađarske su razvijale program „Štreber“, kolege iz Rumunije „Dugi put nizbrdo“, kolege sa Kipra „Uklonite moć“ a CEDEUM projekat „Zajedništvo “ sa predstavom „Ranac“ i mjuziklom „Reči od kamena“ u koprodukciji i realizaciji Hleb Teatra iz Beograda. Predstava „Ranac“ se bavi vršnjačkim, fizičkim nasiljem i namenjena je deci i mladima od petog do osmog razreda osnovne škole, a mjuzikl „Reči od kamena“ se bavi sajber nasiljem i namenjen je tinejdžerskom uzrastu.

Prva faza projekta obuhvatila je realizaciju 35 predstava radionica u osnovnim školama (u Beogradu su obuhvaćene škole „Vuk Karadžić“ i „Ljuba Nenadović“, od V do VIII razeda) tokom školske godine 2016/17, kao i istraživanje učinka radionica u suzbijanju vršnjačkog nasilja.

Druga faza projekta, koja je realizovana školske godine 2017/18 obuhvatala je rad na novom obliku rada pod uticajem razmene znanja i metodologija na trening sastanku, kao i primena nove metodologije tokom 15 novih radionica u školama. Istražuje se učinak nove metodologije, i upoređuje sa sa prvim rezultatima. Odlučeno je da se se novi ciklus bavi isključivo temom sajber nasilja.

„Zajedništvo“ je, kao pilot projekat, pokrenut u junu 2016, gde su realizaciju dramskih scena u školama i radionice sprovodili umetnici Hleb Teatra i ApsArt-a, u organizaciji CEDEUM-a.

Projekat je prezentovan na 17. Bitef Polifoniji 2016, na ciklusu radionica projekta LOTREK BAZAART-a, kao i u okviru majske konferencije BAZAART-a u Dečijem kulturnom centru Beograda. U novembru 2017. godine u okviru Mater Tera Festivala organizovan je Simpozijum PUŠ sa temom „Inovativne dramske metode u prevenciji vršnjačkog nasilja“.