Bitef Polifonija je program koji CEDEUM organizuje u partnerstvu sa BITEF teatrom u vreme BITEF festivala kao njegov prateći program.

Bitef Polifonija postoji u kontinuitetu od 2000. godine i u svoje programe  uključujuje pojedince, grupe, organizacije i institucije kao partnere u realizaciji određenih programskih segmenata. Iz ovih partnerstava pokreću se novi projekti koji se implementiraju tokom godine i razvojno prezentuju na sledećim Bitef Polifonijama.

Bitef Polifonija istražuje i promoviše inovativne, kreativne, participativne i inkluzive oblike rada i kroz razmenu među učesnicima, otkriva one prostore novih pozorišnih tendencija koje se pojavljuju i razvijaju kroz umetničku i društvenu angažovanost pozorišnih umetnika i drugih stručnjaka u zajedničkom radu s mladima kroz različite programe, u institucionalnom ili vaninstitucionalnom obliku, kroz intersektorsku saradnju ili partnerske projekte, kao i kroz aktivnosti iz drugih oblasti ili za druge potrebe, posebno u odnosu na marginalizovane grupe, gde se drama i pozorište koriste kao metod, sredstvo, tehnika Fokus je na osnaživanju kroz pozorište, društvenoj odgovornosti i razmeni iskustva i dobrih praksi na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, posebno u evropskim okvirima. Cilj je otkrivanje onih novih tendencija u pozorišnom radu s mladima i za mlade koji su pokretači novih inicijativa za buduće akcije i projekte koji će se razvijati između dve Bitef Polifonije i biti prezentovani na Bitef Polifoniji koja sledi. 

Bitef Polifonija svojim programom posebno podržava i čini vidljivom one pristupe u kulturi, obrazovanju i socijalnoj zaštiti koji dramsko stvaralaštvo i izvođačke umetnosti vide kao posebno značajnu delatnost u ostvarivanju prava osoba iz marginalizovanih grupa na puno učestvovanje u savremenom i aktuelnom umetničkom i pozorišnom životu sredine u kojoj žive, kako u publici tako i na sceni.

Podstaknuta muzičkom formom čije ime nosi, Bitef Polifonija svoju postavku kompozicijski razvija kroz specifičnu strukturu ciklične organizacije i „povratne sprege“ jer ovom pratećem programu Bitefa «polifonija» kao metafora je koncepcijski znak za višeglasje, mnogozvučnost, mnogoglasnost, kontrapunkt, varijacije.

Sama činjenica postojanja i aktivnog delovanja u oblasti umetnosti za društvene promene, promocije novih pozorišnih tendencija u radu s mladima i za mlade, kao i rad na afirmaciji savremenih oblika kreativne drame u obrazovanju i umetnosti, rezultiralo je brojnim projektima i doprinelo je bogatom iskustvu CEDEUM-a u organizovanju događanja i manifestacija iz ovih oblasti.

Prva podrška i partneri u realizaciji Bitef Polifonije 2000. bili su: Evropska fondacija za kulturu ECF, Fond za otvoreno društvo, i Centar za kulturu „Stari grad“ (od 2010. partnerstvo preuzima Ustanova kulture „Parobrod“, a od 2021 udruženje Polifonija Teatar). Na prvoj Bitef Polifoniji, pored CEDEUM-a, predstavili su se Centar za novo pozorište i igru CENPI i Asocijacija nezavisnih teatara ANET.

Autorka koncepta i urednica Bitef Polifonije je Ljubica Beljanski-Ristić, suosnivačica i prva predsednica CEDEUM-a.

U godinama koje slede podršku i/ili partnerstvo u realizaciji Bitef Polifonije dali su: UNICEF, UNESCO, Save the Children Fund, CARE, CIDA, COOPI Internazionale, NATD Velika Britanija, ATAM Italija, EU program za kulturu, Evropska komisija, Fondacija za otvoreno društvo Srbije, Ministarstvo za kulturu i Ministarstvo prosvete Srbije. Prezentuju se nove organizacije, grupe i pozorišta. Najvažniji rezultati su otkrivanje, prezentovanje i afirmacija onih koji otvaraju nove prostore delovanja kroz pozorište i onih koji tek dolaze ali će biti  nosioci promena svojim inovativnim, kreativnim i inkluzivnim pristupima i ostvarenjima.

Takođe, ističemo, da se od početka Bitef Polifonije, pored gostiju iz raznih delova Evrope, svake godine ostvarivala posebna regionalna  saradnja i partnerski projekti sa Hrvatskim centrom za dramski odgoj HCDO i Centrom za dramski odgoj BiH. Od 2007. u Bitef Polifoniju se uključuje i ASSITEJ Srbija.


Saznajte više o Bitef Polifoniji na našoj FB stranici: