Bitef Polifonija 2022

Ovogodišnja Bitef Polifonija održava se od 25. do 30. septembra pod sloganom U nove radne izazove!

Na sajtu Bitefa možete pronaći kompletan program Polifonije kao i sve ostale potrebne informacije.

Ulaznice se ne prodaju. Zainteresovane upisujemo za svaki program na listu do popune mesta. Prijave sa kontaktom, imenom i prezimenom, izabranim programom i brojem mesta slati na: bitef.polifonija@gmail.com

Uloga umetnika u radu s mladima u vremenima krize bila je tema prve Polifonije 2000. godine. Slogan Bitefa je te godine glasio „Pozorište i zlo“, a Polifonija mu se pridružila svojom „Igrom protiv nasilja“, otvarajući proces koji će razvijati prepoznatljiv polifoni koncept i tematski se prelamati i uvek iznova aktuelizovati i preplitati sa novim izazovima sveta u kome živimo i sada stupamo u dijalog, sa ovom kriznom 2022. godinom. 


Nastavljajući da otkriva, prezentuje i preispituje inovativne, kreativne i participativne radioničarsko-izvođačke prakse i programske koncepte u odnosu na aktuelnu ulogu umetnika u radu s decom i mladima, ove godine u fokusu Bitef Polifonije su uloga i mesto institucije pozorišta u društvu i svetu danas i ponuda „pratećih programa“ podstaknutih predstavama na repertoaru, koji pokreću dijalog sa svim promenama i gorućim temama koje donose svakodnevni život i nove krize, konflikti i migracije, pandemija i ekološki problemi, nasilje i novi ratovi… 
Sa dvadeset i trećom Bitef Polifonijom pratimo pedeset i šesti bitefovski slogan „Mi – junaci rada svog“ i kao iskusni borci za inovativna, participativna i kreativna prava u radu sa i za decu i mlade, ulazimo „U nove radne izazove“ otkrivanja mogućnosti pozorišta za dobro nasuprot zlu i pritiscima stvarnosti na koja jezikom umetnosti dajemo komentar i otvaramo pitanja sopstvenog delovanja. 
Šta i kako rade pozorišni umetnici i drugi stvaraoci i stručnjaci u kulturi, obrazovanju i društvenom aktivizmu za to dobro i stvaralačko sada i ovde i za budućnost generacija koje nas nasleđuju, da li i kako se sami menjaju i unose promene u svoje delovanje, rad i radne odnose u procesima koje vode? 
Prateći tematsku osovinu Bitef festivala, koja se posebno odnosi na pitanje rada i prava na rad, Bitef Polifonija uvodi pitanje prava mladih autora na rad i dečjeg prava na njihovu delatnost i koautorstvo u igri pozorišta, u svetu umetnosti, u kulturi, u svakodnevnom životu, kao i pitanje potreba na punu participaciju i život ispunjen pozitivnim podsticajima, otvorenošću i stvaranjem, a ne pritiscima, zatvorenošću i razaranjem. 
U nove radne izazove ulazimo i s posebnom misijom da pružimo dovoljno vremena i prostora za susrete autora i koautora učesnika u programu Bitef Polifonije, koji nudi interaktivne prezentacije, predstavu u fokusu, dijaloške platforme o pokrenutim temama i načinima rada, ali i istraživanja o kulturnoj ponudi, kulturnoj participaciji, kulturnom nasleđu, dijaloškoj kulturi i ideji prava na demokratsku kulturu u zajedništvu delovanja za vrednosti života.

Programski koncept: Ljubica Beljanski Ristić
Programski tim: Ana Konstantinović, Tanja Šljivar, Ana Marjanović Shane, Aleksandra Jelić, Jelena Gavrić, Diana Kržanić Tepavac, Milena Bogavac, Uroš Ranković, Milana Zarić, Maša Vukanović, Irena Ristić i Lidija Antonović
Producentkinja: Mirjana Žarković
Saradnici: Tatjana Vasiljević, Slađana Bušić, Tijana Đorđević, Nemanja Dragaš, Nikola Ilić
Programska podrška: Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM/Nacionalni centar Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA
ASSITEJ Srbija, udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade/Nacionalni centar Međunarodne asocijacije pozorišta za decu i mlade ASSITEJ International
Partneri u realizaciji programa: Ustanova kulture „Parobrod“, Malo pozorište „Duško Radović“ i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Realizacija programa: Polifonija teatar u koprodukciji sa Bitef teatrom
2022.