Simpozijum: „Razvijanje građanskog aktivizma kroz kreativno obrazovanje“ 

Predstavljanje rezultata ERAZMUS + projekta BUDI AKTIVAN/NA, BUDI GRAĐANIN/KA (BEAC)

Petak, 17.11.2023.

Dom kulture Studentski Grad

Klub Magistrala

15.00-16.30 RADIONICA ZASNOVANA NA METODOLOGIJAMA FILOZOFIJE ZAJEDNICE:

GRAĐANSKA SVEST O EKOLOGIJI 

Sanja Krsmanović Tasić,

16.30-17.00 pauza

17.30-19.00  Predstavljanje projekta „Aktivno građanstvo“ BEAC i onlajn platforme sa metodologijama „Folozofija zajednice“ i „Veštine razmišljanja“

Sanja Krsmanović Tasić i Dunja Đokić

19.00-20.00  Prezentacija rezultata rada: učenici Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju

Simpozijum: 

Simpozijum stručnog usavršavanja „Razvijanje građanskog aktivizma kroz kreativno obrazovanje“je namenjen  omladinskim radnicima, nastavnicima, i to pre svega nastavnicima građanskog vaspitanja i dramskim pedagozima. Verujemo da će oni koji prisustvuju  simpoziujumu biti, kao i mi, zainteresovani za rad sa mladima na poboljšavanju njihovih veština kritičkog razmišljanja što bi rezultiralo u njihovo aktivno angažovanje u oblasti različitih  građanskih praksi u tri specifična domena koji su identifikovani kao prioriteti u trenutnom istorijskom kontekstu i deo jedanaest ciljeva za Evropsku strategiju za mlade 2019-2027:

-građanska svest o ekologiji (očuvanje ekološkog integriteta i pravo na postojanje u zdravoj životnoj sredini)

-građanska svest o demokratiji na nivou EU (aktivno učešće u sistemu prava i odgovornosti EU);

– građanska svest o socijalnim pitanjima (ponašanje i ponašanje pojedinaca u društvu).

O SAMOM PROJEKTU:

BEAC: PROGRAMI ZA RAZVIJANJE PRAKSI AKTIVNOG GRAĐANSTVA

BEAC projekat ima za cilj razvoj resursa za obuku kako bi se pomoglo mladim ljudima, starosti od 15 do 24 godine, da steknu i primene u praksi veštine kritičkog mišljenja.

Metodologija na kojoj će se resursi za obuku zasnivati su dva inovativna pedagoška pristupa:

Prvi je filozofija za zajednicu (P4C). Ova praksa je zasnovana na Filozofiji za decu Metjua Lipmana koja je prilagođena za upotrebu kod adolescenata i mladih odraslih. Metoda se zasniva na korišćenju video zapisa, slika ili priča kao podsticaja za razgovor. Nakon toga, učesnici počinju da se raspituju i uz podršku obučenog facilitatora počinju da razgovaraju o temama koje proizilaze iz stimulusa, aktivno učestvujući u procesu izgradnje i dekonstrukcije znanja.

P4C metodologija je u osnovi namenjena vannastavnim, formalnim i neformalnim kontekstima. Kao što je sugerisao Metju Lipman, uvek je potrebno poći od podsticaja, kako bi se identifikovao plan diskusije koji, uz pomoć empatičnog slušanja, promoviše kritičko, kreativno i razmišljanje zasnovano na vrednostima. Sa ovim pristupom, čini se da je uloga facilitatora ključna. Daleko od toga da bude prenosilac unapred utvrđenih istina, on/ona se ograničava na držanje niti rasuđivanja, traženje primera i postavljanje pratećih pitanja, prepuštajući pozornicu zajednici.

U ovom procesu, svaka osoba uvodi svoj svet u igru i otkriva vrednost prisustva, a različita gledišta se ne guše, već se zamišljaju kao trenutak produktivne konfrontacije kako bi se došlo do zaključka koji je podložan promenama. Mnogi principi P4C-a mogu se primeniti na sve uzraste i u većini predmetnih oblasti koristeći neke jednostavne prakse: ispitivanje, razvijanje koncepata, dijalog, argument i rad na argumentaciji.

Drugi je Artful Thinking (AT). AT je obrazovna metodologija koju je prvobitno razvio Harvard Project Zero. Svrha programa Artful Thinking Program je da koristi vizuelne umetnosti za razvoj dispozicija mišljenja koje podržavaju promišljeno učenje. Dok je AT prvobitno bio razvijen da se koristi u formalnom obrazovnom kontekstu, u okviru projekta biće prilagođen za upotrebu u okruženju neformalnog obrazovanja.

ERAZMUS + projekat realizuju: Fundatia de Sprijin Comunitar, kao vodeći partner i ASOCIATIA HABILITAS iz Rumunije, K.S.D.E.O EDRA i IASIS iz  Grčke, ANZIANI E NON SOLO iz Italije, Redial iz Irske i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti, Cedeum iz Srbije    

X POZORIŠNI FESTIVAL DECE I MLADIH  „Mater Terra“   

Subota 18.11.2023. Veliki sala Doma kulture Studentski grad

Predstave osnovnih škola i dramskih studija

Predstave srednjih škola i dramskih studija

Razgovori u krugu će se održati nakon svakog bloka predstava u klubu Magistrala    

Podrška festivalu: Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, EU kroz ERAZMUS + projekat BEAC